تولید نرم افزار در پلتفرم های مختلف

نیازسنجی، تحلیل، طراحی، تولید، پیاده سازی و استقرار سامانه نرم افزاری در زمینه های مختلف را می توان اصلی ترین فعالیت و تخصص شرکت توسعه هوشمند نرم افزار نیلا دانست. نیلاسافت هر آنچه که در ذهن دارید را به نرم افزار تبدیل می‌ کند.

در طی جلساتی که با نیلاسافت می گذارید، متوجه میشوید که برای کسب و کار شما چه نرم افزاری و در چه پلتفرمی نیاز است. در نیلاسافت با توجه به نیازهایتان راهنمایی می‌شوید تا مناسب‌ترین نرم‌افزار را باتوجه به حوزه کسب‌وکار خود در پلتفرم‌های مختلف مانند سایت،اندروید،ios و … داشته‌باشید.

نرم افزار