توضیحات :

نیلاسافت در جهت بالا بردن کیفیت خدمات دهی به بیماران و مراجعه کنندگان در بیمارستان ها، نرم افزار پرونده جامع سلامت را برای بیمارستان ها عرضه می‌کند. طی بررسی ها و درخواست های صورت گرفته توسط مشتریان امکانات لازم جهت تسهیل در فرآیند مدیریت سازمانی بیمارستان ها به طور کامل و متنوع در این نرم افزار گنجانده شده است. برای راحتی فرآیند بررسی وضعیت بیمار پرونده ای از سابقه بیمار وجود خواهد داشت ، که تمامی خدمات درمانی که برای وی انجام شده است قابل مشاهده بوده و با استفاده از ابزار هایی مانند قلم نوری تمامی نسخه های پزشکان می‌تواند وارد این پرونده شود.

کاربردها :

با استفاده از این نرم‌ افزار پزشک، پرستار و یا منشی قادر است تا به پرونده های پزشکی و سازوکار کلی بیمارستان رسیدگی کند. از ویژگی های بارز نرم افزار پروتکل های مدیریت محتوا و داده است که بدین صورت هر یک از اشخاص در حال انجام خدمت در بیمارستان با سطح دسترسی معین می‌توانند اطلاعات داروها، آزمایشات، وضعیت بیمار و خدمات مورد نیاز را به برنامه وارد و در پرونده خاص ذخیره و بازیابی نمایند. تشکیل پرونده الکترونیکی بیماران ، ثبت اطلاعات بالینی تصاویر و رادیوگرافی های بیمار، نسخه آزمایشگاهی و دستورات دارویی در هر مراجعه به همراه سیستم پیشرفته نوبت دهی، امکان حذف پرونده کاغذی بیماران فراهم گشته و گزارشهای متنوع مالی ، آماری و تحقیقاتی از خروجی های این سیستم می باشد.

 

ابزار های اصلی سایت

خدمات بهتری به بیماران خود ارائه دهید