آموزش.

آموزش یکی از اصلی ترین اهداف تیم نیلا از آغاز راه بوده است .چرا که راه اندازان این مجموعه خود از بدنه دانشگاهی کشور بوده اند و رشد و اعتلای دانشجویان و علاقه مندان عرصه IT یکی از اصلی ترین دغدغه های ایشان بوده است.همچنین به دلیل عدم وجود فرصت های کاری مناسب برای جوانان مستعد تیم نیلا در های ورود به عرصه صنعت را برای هنرجویان پرتلاش باز گذاشته است.

اگر علاقه مند به همکاری با تیم نیلا هستید .از یکی از این دو طریق اقدام کنید.

خدمات ویژه ای که نیلا ارائه میدهد

تعدادی از برترین سرویس هایی هستند نیلا پس از سال ها مطالعه و همکاری با تیم های بزرگ جهان قابلیت ارائه آن را دارد